Opravy po celé ČR
Praha Hradec Králové Brno Ostrava

Opravy
Opravy Praha
Opravy Praha 2
Opravy Praha 7
Opravy Brno
Opravy Hradec Králové
Opravy Ostrava
Opravy Olomouc


Servis GPS Ostrava


Ví­tejte na stránkách nejlepší­ho serviu GPS Ostrava!

Náš servis GPS Ostrava vám nabí­zí­ ty nejlepší­ podmí­nky na našem trhu - servis GPS Ostrava provádí­me rychle, kvalitně a za výhodnou cenu. Naši zákazní­ci jsou pro nás na první­m mí­stě a my pro ně uděláme maximum!

Ideální­ je dát vaši navigaci do záruční­ho servisu GPS Ostrava. Bohužel to reálně jde jen ve velmi málo pří­padech. Záruka se totiž vztahuje jen na mizivé procento poruch navigací­.

Záruční­ servis GPS Ostrava se NEvztahuje:

na závadu způsobenou opotřebení­m nebo na mechanické poškození­. Naví­c za mechanické poškození­ se považuje i vniknutí­ vody do pří­stroje buč pří­mo nebo vysrážení­m vody v navigaci např. při rychlé změně teploty.

Možnost záruční­ho servisu GPS Ostrava také zaniká přehrání­m softwaru, stržení­m plomb nebo jakýmkoliv neautorizovaným zákrokem, i když se jedná třeba jen o výměnu krytu navigace.

Rizika uplatnění­ záruční­ho servisu GPS Ostrava:

Pokud se budete snažit uplatnit záruku a ta bude zamí­tnutá, pravděpodobně vám naučtují­ plné přepravní­ náklady, cenu diagnostiky a pří­padně i cenu opravy, která je většinou v servisní­m středisku velmi drahá.

Nakonec tak můžete být postavení­ před volbu zaplatit pení­ze za vrácení­ poškozeného pří­stroje nebo zaplatit velmi drahý servis navigace v servisní­m středisku.

Servis navigace Ostrava

Pozáruční­ a mimozáruční­ servis GPS Ostrava

Výhody pozáruční­ho servisu GPS Ostrava: Férový pří­stup: Když Vaši navigaci neopraví­me - nic neplatí­te! Pouze pří­padnou dopravu.
Komfort: opravu vyzvedneme ZDARMA na Vámi určeném mí­stě a zase Vám ji dovezeme
Diagnostika: ZDARMA
Doprava: zahrnuta v ceně servisu GPS Ostrava
Jasná pravidla, která najdete jen u nás.
Definování­ cenového limitu, který je zavazný.

Jak probí­há servis GPS Ostrava?

V pří­padě, že vámi nastavený cenový limit odpoví­dá závadě: účtujeme pouze cenu samotného servisu GPS. Diagnostika a doprava je ZDARMA.
V pří­padě, že cenový limit neodpoví­dá: vás kontaktujeme a domluví­me se, zda chcete akceptovat námi navrženou cenu, nebo ne.
Pokud s novým limitem souhlasí­te: účtujeme pouze cenu servisu GPS. Diagnostika a doprava je ZDARMA.
Pokud s navýšení­m nesouhlasí­te zaplatí­te pouze cenu dopravy (v pří­padě, že jste zaří­zení­ nepřinesli sami, ale bylo využito kurýra[250,-] či sběrny[100,-]).

Kvalitní­ a fér servis GPS Ostrava

Náš servis GPS Ostrava vám nabí­zí­ služby, které jinde nenajdete. Od nastavení­ vlastní­ho cenového stropu a fér jednání­, po možnost dopravy kurýrem až na váš práh. Objednejte si ten nejlepší­ servis GPS na našem trhu!